UAI learning

Розпочато приймання заявок на участь у програмі мобільності Еразмус+ з University of Alba Iulia.

До участі допускаються здобувачі першого (бакалаврського) та третього (освітньо-наукового) рівнів денної форми навчання спеціальностей «історія та археологія», «філологія», «економіка», «менеджмент», «фінанси, банківська справа та страхування», «комп’ютерні науки», «право», «соціологія», «соціальна робота», «психологія».

До участі не допускаються здобувачі, які наразі проходять або пройшли академічну мобільність в Університеті Альба Юлії.

Мобільність має бути реалізована в першому семестрі 2024–2025 навчального року.

Подати заявку можна до 25 червня 2024 року.

Gdansk learining

Розпочато приймання заявок на участь у програмі мобільності із University of Gdańsk.

До участі в конкурсі допускаються здобувачі першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальностей «біотехнологія та біоінженерія», «біологія та біохімія», «середня освіта (біологія та здоров’я людини)», «хімія», «економіка», «філологія», «історія та археологія», «середня освіта (фізика)», «фізика та астрономія», «прикладна фізика та наноматеріали», «математика», «прикладна математика», «комп’ютерні науки», «інформаційні системи та технології», «журналістика», «філософія», «соціологія», «політологія», «психологія», «географія», «право», «менеджмент».

Мобільність має бути реалізована в першому семестрі 2024–2025 навчального року.

Подати заявку для участі в конкурсі на мобільність можна до 14 червня 2024 року.

Мова навчання – англійська або польська.

Ататюркський університет викладання або стажування

Розпочато приймання заявок науково-педагогічних працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова на участь у конкурсі на академічну мобільність Еразмус+ до Atatürk University (Туреччина).

Спеціальності: «менеджмент», «філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська», «слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша – російська», «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «політологія», «соціологія», «економіка», «право».

Мобільність розрахована на викладання (8 годин лекцій) або стажування.

Мобільність має бути реалізована у 2024/25 навчальному році.

Термін мобільності – 5 днів і 2 дні на подорож.

Подати заявку можна до 14 червня 2024 року.

21

Розпочато приймання заявок на участь у конкурсі на академічну мобільність до Atatürk University (м. Ерзурум, Туреччина).

До участі допускаються студенти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей «менеджмент», «філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська», «слов’янські мови та літератури (переклад включно): перша – російська», «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «політологія», «соціологія», «економіка», «право».

Мобільність має бути реалізована протягом першого семестру 2024/25 навчального року або протягом другого семестру 2024/25 навчального року.

До участі в конкурсі на мобільність у другому семестрі 2024/25 навчального року не допускаються здобувачі першого (бакалаврського) рівня четвретого курсу.

Подати заявку можна до 14 червня 2024 року.

Мова навчання – англійська та (або) турецька.

Greifswald staff

Розпочато приймання заявок науково-педагогічних співробітників ОНУ на отримання гранту на стажування або викладання у Universität Greifswald (Німеччина).

Подати заявку можна до 13 травня 2024 року.

Мова – англійська або німецька.

Спеціальності: «економіка», «право», «історія та архіологія», «філософія», «філологія», «середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «біологія», «біотехнології та біоінженерія», «науки про Землю», «географія», «середня освіта (Фізика)», «фізика та астрономія», «прикладна фізика та наноматеріали», «математика», «прикладна математика», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «інформаційні системи та технології», «комп’ютерна обробка та аналіз даних», «психологія», «політологія», «журналістика».

Мобільність розрахована на 5 днів і 2 дні на подорож. Від науково-педагогічних співробітників (мобільність на викладання) очікується, що вони проведуть 8 годин лекцій.

Період: мобільність має бути реалізована до квітня 2025 року.

25112022

Розпочато прийом заявок на участь у програмі мобільності із University of Greifswald (Німеччина).

До участі в конкурсі допускаються здобувачі першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальностей «економіка», «право», «історія та архіологія», «філософія», «філологія», «середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «біологія», «біотехнології та біоінженерія», «науки про Землю», «географія», «середня освіта (Фізика)», «фізика та астрономія», «прикладна фізика та наноматеріали», «математика», «прикладна математика», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «інформаційні системи та технології», «комп’ютерна обробка та аналіз даних», «психологія», «політологія», «журналістика».

Мобільність має бути реалізована в першому семестрі 2024–2025 навчального року.

Мобільність розрахована на 5 місяців. Стипендія – EUR 1,100 per month for 5 months + EUR 320 travel grant.

Подати заявку можна до 10 травня 2024 року.