Стипендії на навчання/стажування для студентів та викладачів ОНУ

Сьогодні, 13 березня 2018 р. розпочинається прийом заявок на участь в програмі мобільності Еразмус + університетом Ка’Фоскарі, Венеція. До участі допускаються студенти, що навчаються на бакалавра (2-3 курс) та викладачі  ОНУ. 

Подати заявку можна до 22.00 за київським часом 28 березня 2018 р.

 Мова навчання – італійська, англійська

Стипендіати повинні приступити до навчання в  університеті  Ка’Фоскарі у вересні 2018. Навчання студентів  триватиме 5 місяців.

Стипендія становить: 850 EUR  на місяць+ + 275 EUR на проїзд до Венеції та у зворотному напрямку

Викладачі отримують грант з розрахунку 140 євро на день

Кількість наявних грантів : студенти - 4, викладачі – 1

Спеціальність: Гуманітарні науки (історія та археологія, філософія, культурологія), лінгвістика та філологічні науки

Умови участі

1) Для того, щоб взяти участь в програмі кандидат повинен бути на момент подачі заявки і протягом всього терміну мобільності зараховані/працювати в ОНУ.

3) Кандидати повинні володіти італійською мовою на рівні не нижче В2, або англійською мовою на рівні не нижче B2

Процедура подачі заявки

Етап 1. Підготовка необхідних документів, та збір підписів на деякі з них.

Етап 2. Кандидати повинні відправити необхідні документи по електронній пошті на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 22.00 за київським часом 28 березня 2018. Будь-які документи, отримані після вказаного терміну, прийняті не будуть. Лист-підтвердження буде відправлено кандидату електронною поштою після того, як його заявка (з усіма додатками) була успішно отримана.

Відбір кандидатів

Відбір буде проходити в 2 етапи. Перший етап – перевірка наявності всіх документів  з переліку та їхньої достовірності,  та попереднє оцінювання документів представниками ОНУ, другий етап – відбір кандидатів Відбірковою комісією університету Ка’Фоскарі

 

Вимоги до оформлення документів: Офіційною мовою заявки на участь в програмі є англійська. Всі документи, видані українською мовою повинні супроводжуватися перекладом на англійську. Всі переклади повинні бути виконані в бюро перекладів і завірені їх печаткою. Засвідчення нотаріуса не потрібно. Всі документи повинні бути відскановані окремими файлами в форматі PDF (в хорошій якості, але при максимальному стисканні, загальна вага всіх файлів не має перевищувати 10 МБ) і відправлені на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 22.00 за київським часом 28 березня 2018

Студенти

Викладачі

1.       Application form (анкета).

Завантажити та заповнити

 

2.       Proof of registration

довідка про те, що Ви є в даний момент студентом або працівником ОНУ, що видається у відділі кадрів або деканаті

3.       CV – автобіографія

Максимум 2 сторінки, пишем відразу англійською - це автобіографія, заповнена  виключно за стандартом Europass. Вона повинна містити також інформацію про вашу участь в наукових семінарах, конференціях. Публікації та будь-які інші досягнення (участь в міжнародних проектах в тому числі). Завантажити її можна за посиланням: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

4.       Passport

1.     Це сканована копія першої сторінки Вашого закордонного паспорта в кольоровому варіанті

5.       Motivation letter - мотиваційний лист

мотиваційний лист (одна сторінка А4, шрифт 12, інтервал 1, пишемо відразу англійською). У цьому листі повинні обгрунтувати: 1) чому вам важливо вчитися в цьому університеті; 2) ваш індивідуальний навчальний план (предмети, які вибрали для прослуховування)) як ви будете надалі використовувати знання, отримані після закінчення програми;

5. Support letter

Лист-підтримка від представника приймаючої університету, вашого майбутнього наукового керівника / куратора. У цьому листі він повинен підтвердити своє бажання прийняти вас, і курирувати вашу діяльність. Воно також може містити інформацію про передбачуване періоді мобільності. Вам необхідно самостійно знайти собі керівника- для цього потрібно орієнтуватися на сайт приймаючого університету, або писати на адресу  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Написати майбутньому керівнику, описати свої наукові інтереси і досягнення, додати CV та work plan. Це може зажадати досить багато часу, тому краще зайнятися цим відразу, і звернутися до якомога більшої кількості професорів.

 

6.       Learning agreement

договір про навчання студента. Складаєте його самостійно. Бланк договору на англійській і українській мовах завантажуємо тут UKRENG. Заповнюємо і підписуємо як англійський  так і український варіанти. У навчальний план вносите перелік предметів, які Ви хочете вивчати (назва предмета, його код, і кількість кредитів) і які в обов'язковому порядку буде перезараховані Вам після повернення. Ви повинні вибрати таку кількість предметів, щоб їх сума становила 30 кредитів ЄКТС. Всі предмети, які ви виберете, повинні бути схвалені вашим деканатом, і все визнані, тобто після повернення, ви не будете здавати жодного предмета домашньої сесії. Цей документ повинен бути підписаний деканом Вашого факультету. 

Перелік курсів для складання договору про навчання за спеціальностями можна знайти на сайті університету Ка Фоскарі:

http://www.unive.it/data/9639

6       Workplan.

План роботи. Це Ваш план роботи на час стажування в приймаючому університеті. Складаєте його самостійно. Стажування передбачає не менше 8 годин викладання в приймаючому ВНЗ в тиждень. План  повинен включати: опис курсу лекцій, який планує читати, короткий зміст лекцій; ваше бачення подальшого співробітництва, очікувані результати та ін. Обовязково вказати, чи є у вас досвід співпраці з цим університетом (спільні проекти, статті, плани на майбутнє та ін.) (Завантажити план роботи)

7.Transcript of records

Бакалаври подають витяг з заліково-екзаменаційних відомостей. За витягом Вам необхідно звернутися в деканат свого факультету (в витяг вносяться всі заліки та іспити, які Ви здавали, починаючи з 1 курсу, витяг завіряється підписом декана факультету і печаткою факультету, ОБОВ'ЯЗКОВО вказується середній бал, який розраховується тільки виходячи з результатів іспитів).

7. Letter of support byHome Лист підтримки з  ОНУ про те, що Ваш план роботи відповідає інтересам вашої кафедри / факультету / лабораторії і отримані результати будуть використовуватися в подальшому всієї кафедри / факультетом. Завантажити Лист підтримки  Letter of support by Home)

8. Official Language Certificate - офіційний сертифікат про знання іноземної мови, на якій будуть читатися обрані Вами курси. Під сертифікатом про знання іноземної мови мається на увазі сертифікати міжнародного зразка: англійскої мови (наприклад IELTS, TOEFL, FCE, CAE, та ін.) або італійської  - СELI, CILS, PLIDA. Рівень англійської В2 відповідає оцінці 72 в сертифікаті TOEFL або оцінці 6 в сертифікаті IELTS. Якщо сертифіката немає, знання мови можна підтвердити окремою формою SELF ASSESSEMENT SHEET. Необхідно завантажити цей документ, роздрукувати та заповнити. Якщо у вас є будь-які інші мовні сертифікати (не міжнародні) можете прикласти їх до Вашого CV.

9. Рекомендаційний лист та Додаткові документи (нагороди, дипломи, сертифікати про участь у стажуваннях, конференція, наукових семінарах, воркшопах, літніх шклах та ін.), при наявності

Рекомендаційний лист має бути складено на окремому аркуші (або на бланку факультету).

У рекомендаційному листі необхідно вказати наступну інформацію:

- посаду особи, яка рекомендує, коли і за яких обставин він познайомився з кандидатом;

- які курси і в якому навчальному році він читав кандидату, або яким іншим чином він брав участь у формування як професіонала кандидата на отримання гранту.

- опис умінь, досвіду, досягнень, професійних здібностей кандидата і т.д.

Лист повинен бути завірений власноручним підписом особи, яка рекомендує та / або печаткою, а також містити контактну інформацію особи, що дає рекомендацію.

Рекомендаційний лист не може бути написано близькими членами сім'ї.

Всі документи повинні бути відскановані окремо в форматі PDF (в хорошій якості, але при максимальному стисканні, загальна вага всіх файлів не має перевищувати 10 МБ) і відправлені на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 22.00 за київським часом 28 березня 2018 р

Файли повинні бути названі таким чином: Application.pdf, Proof.pdf, Transcript.pdf, Certificate.pdf або SAS.pdf, LA.pdf, Motivation.pdf, CV.pdf, Passport.pdf, Other.pdf

Відбір кандидатів буде проводитися на основі наступної шкали оцінювання

Type of Mobility / Criteria

Academic Merit

(Average grade)

Correspondence between the proposed Learning Agreement and the receiving institution course catalogue (for 1st and 2nd cycle students) or evaluation of the Proposed workplan (for 3rd cycle students)

Language skills

Motivation

Students

Max. 35 points

Max. 25 points

Max. 25 points

Max. 15 points

Type of Mobility / Criteria

Impact of the proposed mobility for consolidation and extension of relations between partners

Proposed work/research plan

Language skills

Motivation

Staff for teaching

Max. 35 points

Max. 30 points

Max. 25 points

Max. 10 points

Процедура подання апеляції:

• Відхилені кандидати, які вважають, що в процесі відбору було зроблено помилку або що їх документи не були справедливо оцінені, можуть подати скаргу до Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова не пізніше 10.04.2018 р., пояснивши причини.

• скарги заявників, які не задовольняють усім критеріям прийнятності (наприклад, ті, хто не подав необхідну документацію або не подав заявку на стипендію, але не відповідав вимогам тощо) або не виконав їх у встановленому часові рамки, не будуть враховані.

• Процес оскарження може вступити в дію лише у випадку, якщо кандидат вважає, що Відбіркова комісія не оцінила йогоу заявку відповідно до принципів та процедур, описаних в тексті цього конкурсу. Іншими словами, апеляція не може стосуватися самого рішення, а лише передбачуваної помилки в процесі.

Контактна особа програми в ОНУ:

Кулинич Світлана Анатоліївна, Зав. Еразмус офісу ОНУ, Агафонова Анастасія Валеріївна

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел.: +38 048 731 7895; +38048723 84 77